1.Апостолова Г.В. Робота з обдарованими дітьми// Обдарована дитина. – 2006. – N 1. – С. 12-17.

2. Гільбух Ю.З. Розумово обдарована дитина: Психологія, діагностика, педагогіка.– К.: РОВО «Укрвузполіграф», 1993. – 84 с.

3. ГолубТ. Виховуємо обдарованих дітей// Завуч. – 2004. – No22. –С. 47–53.

4. Дементьєва І. П. Програма роботи з обдарованими дітьми: методичний матеріал// Обдарована дитина. – 2007. – N 6. – С. 7-13.

5. Заброцька С.Г. «Обдарованість» – риса тільки обдарованих ? // Обдарована дитина. – 2007. – N5. – С. 48-54.

6.Карне М. Многогранность одарённости: из книги«Одарённые дети» // Обдарована дитина. – 2004. – N7. – С. 2-5.

7.Коробка Л.М. Деякі аспекти проявів обдарованості у дитячом увіці// Обдарована дитина – 2007. – N7. – С. 56-59.

8. Кравець В. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва. – Тернопіль: 1996. – 436 с.

9. Кульчицька О.І. Почуття та емоції в розвитку обдарованості// Обдарована дитина. – 2007. – N1. – С. 3-16.

10. Кульчицька О.І. Обдарованість: природа і суть// Обдарована дитина. – 2007. – N1. – С. 17-24.

11. Музика О.Л. Як розвивати обдарованість і чи можна її втратити// Обдарована дитина. – 2006. – N3. – С. 11-16.

12. Онацький В.М. Спостереження як метод діагностики обдарованості// Обдарована дитина. – 2006. – N5. – С. 22-30.

13. Рупняк Д.Т. Талант, як алмаз, треба шліфувати// Обдарована дитина. – 2006. – N10. – С. 29-35.

14. ТепловБ.М. Музична обдарованість: методичні рекомендації// Обдарована дитина. – 2004. – N3. – С. 2-7.

15. Туров М.П. Обдаровані винахідники: хто вони? // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – N10. – С. 68-72.

16. Філіпчук Н.О. Виховуємо нове покоління для розбудови України// Обдарована дитина . – 2006. –  N 2. – С. 11-15.

17. Холодная М.А., Комаровская О.А. Психология одаренности: проблемы, структура, показатели. – К.: 1996. – 296 с.

18. ШандрукС. Діагностика загальної обдарованості// Рідна школа. – 1995. – N4. – С. 61-62.

19. Янковчук М.М. Розвиток обдарованості: практичний досвід// Обдарована дитина. – 2007. – N9. – С. 48-54

20. Будня Г.Ф. Урок літератури – це виховання творчої особистості, здатної адаптуватись до мінливих умов сучасності / Г.Ф. Будня // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004. – № 11. – С. 2 - 5.

21. Гаврилюк М.В. Розвивати творчу самостійність і пізнавальний інтерес учнів засобами інтерактивного навчання / М.В. Гаврилюк // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004. – №7. – С. 30 - 36.

22. Горбатенко О. Активніше залучати учнів до літературної діяльності / О. Горбатенко // Всесвітня література в середній навчальних України. – 2007.–    № 4. – С. 4.

23. Даниленко Л. Розвивальне навчання в системі педагогічних    інновацій / Л. Даниленко // Завуч. – 2001.– № 20 – 21 – С. 5 - 6.

24. Зазимко О.В. Основні теоретичні підходи до вивчення обдарованості / О.В. Зазимко // Обдарована дитина. – 1998. – № 8.– С. 5 - 13.

25. Засєкіна Л. В. Інтелект у структурі особистості обдарованої дитини / Л. В Засєкіна  // Обдарована дитина. – 2006. – № 2. –  С. 7-10.

26. Ісаєва О.О. Методичні рекомендації щодо організації роботи з обдарованими дітьми у процесі вивчення літератури в школі / О.О. Ісаєва // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2006. – №10. – С. 8 - 10.

27. Калошин В.Ф. Педагог – творець? Так! / В.Ф. Калошин  //Управління               школою. – 2007. – № 30. –  С. 2 - 6.

28. Карпік М. Розвиток творчих здібностей школярів засобами інноваційних методик / М. Карпік  // Всесвітня література в сучасній школі. – 2013.– № 11-12. – С. 13 - 16.

29. Корпань Т. Технологія розвитку літературно-творчих здібностей учнів на уроках зарубіжної літератури / Т. Корпань // Сільська школа України. – 2007.– №  2. – С. 26 - 50.

30. Кузьменчук І. Технології розвитку обдарованої особистості у процесі навчання та викладання світової літератури / І. Кузьменчук  // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2014.– № 6. – С. 32 - 35.

31. Кульчицька О. І. Творча обдарованість. Специфіка дитячої Обдарованості /О.І. Кульчицька  // Обдарована дитина. – 2001. –  № 1. – С. 6 - 8.

32. Максимова  Н.М. Пошук напряму творчої роботи з учнями / Н.М. Максимова // Обдарована дитина. – 2005. – № 1. – С. 13 - 16.

33. Савченко О. Творча особистість учня і урок літератури /О. Савченко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2009. – № 9. –  С. 32 - 34.

34. Сисоєва С.О. Творча педагогічна діяльність вчителя: ознаки і         методи /С.О. Сисоєва // Обдарована дитина. – 2005.– № 4. – С. 6 - 14.

35. Хмельницька О.Л. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках літератури та в позаурочний час / О.Л. Хмельницька // Зарубіжна література в школі. – 2009. –  № 19. – С. 35 - 38.

36. Штагер О. Шукаємо обдаровану дитину / О. Штагер // Директор школи. – 2010. – № 40. – С.27 - 30.

37. Штанько Л. Креативне мислення і урок літератури / Л. Штанько // Всесвітня література в школах України. – 2014.– № 9. – С. 32 -35.

38. Шуляр В. Компаративний аналіз на уроках літератури / В. Шуляр // Зарубіжна література в школі. – 2009. –  № 5. – С. 15 - 18.

39. Юлдашева Л.П. Розвиток обдарованості у процесі вивчення світової літератури [Електронний ресурс]–Режим доступу http://yuldasheva.com.ua/index.php/naukovo-metodychna-diialnist/opis-dosvidu/128-osoblyvos

40. svitdol.blogspot.com/p/blog-page_5292.html

41.  Психологічні особливості соціалізації обдарованих дітей у віртуальному просторі/ За заг. ред. А. І. Лучинкіної та Т. А. Яншиної  [Електронний ресурс]  - Режим доступу http://lib.iitta.gov.ua/

42. Анджейчак А. Психолого-педагогічні умови формування творчої особистості дитини в освітньо-виховних закладах // Обдарована дитина. - 2000. - №5. - С.8-13.

43. Балл Г.О. Про визначальні характеристики здібностей і принципи їх врахування у навчально-виховній роботі // Психологія. - К.: Дніпро, 1992. - Вип.32.

44.  Барко В., Панок В., Лазаревський С. Психолого-педагогічна діагностика творчого потенціалу особистості учня в навально-виховному процесі: Методичні рекомендації. - Тернопіль, 2000. - 85 с.

45. Барко В., Тютюнников А. Як визначити творчі здібності дитини? - К., 19991. - С.79.

46. Волобуєва Т.Б. Розвиток творчої компетентності школярів // Управління школою. - Харків, 2005. - 110 с.

47.  Голуб Т. Виховуємо обдарованих дітей (Батьківський катехізис, або Закони розумно-організованого сімейного виховання школярів) // Завуч. - 2004. - №22. - С.47-53.

48. Інтелектуальні ігри в початковій школі // Упоряд. Ю.Є. Бардакова. - Х.: Вид. група "Основа", 2005. - 192 с.

49.  Універсальні інтелектуальні ігри. Педагогічна академія пані Софії. // Упоряд. Ю.Є. Баракова. - Х.: Вид. Група "Основа", 2005. - 32 с.

50. Серапулова Є. Виховання обдарованої дитини // Початкова школа. - 2000. - №2. - С.3-5.

51. Сігітов О. Навчання і виховання обдарованих дітей // Початкова школа. - 1993. - №10.

52.  Теличко Н.В. Американський досвід роботи з обдарованими дітьми можна використати в Україні // Обдарована дитина. - 2005. - №10. - С.27-35.

53. Хохліна О. Методика формування загальних інтелектуальних здібностей дитини // Практична психологія і соціальна робота. - 2000. - №6. - С.23-25; №7. - С.31-35.

54. Чернишова Д. Організація роботи з обдарованими учнями // Обдарована дитина. - 2001. - №7. - С.4-7.