Пам'ятка для наставника 

• Разом із молодим учителем глибоко проаналі­зувати навчальні програми й пояснювальні записки до них.

• Допомогти вчителю-початківцю скласти тема­тичний план, звернувши особливу увагу на підбір ма­теріалу для систематичного повторення, проведення практичних і лабораторних робіт, екскурсій.

• Допомагати в підготовці до уроків, особливо в підготовці перших уроків, першої зустрічі з учнями. Найбільш важкі теми розробляти разом. У своєму класі намагатися вивчати складний матеріал із випе­редженням на 2—3 уроки з тим, щоб дати молодому вчителю можливість повчитися методиці розкриття найбільш складних питань.

• Разом готувати й підбирати дидактичний матеріал, наочні посібники, тексти задач, вправ, контрольних робіт.

• Відвідувати уроки молодого вчителя з наступ­ним детальним аналізом, запрошувати його на свої уроки, разом їх обговорювати.

• Допомагати в підборі методичної літератури та в організації самоосвіти.

• Допомагати вчасно, терпляче, наполегливо. Ніколи не забувати заохочувати позитивне в роботі.

• Учити не копіювати, а виробляти власний педа­гогічний почерк.

 

 

 

 

 Памятка для молодих учителів 

Поради молодим учителям щодо організації домашньої самостійної роботи учнів 

• Обсяг домашніх навчальних завдань не повинен перевищувати четвертої частини того, що виконано на уроці.

• Систематично озброювати учнів раціональними методами й прийомами домашньої роботи.

• У розмові з батьками чітко визначити їхню роль у наданні допомоги дітям під час виконання ними домашніх завдань (не виконувати за дітей жодного завдання; забезпечувати належні санітарно-гігієнічні умови для навчальної роботи вдома; привчати дотри­муватися режиму дня; за погодженням з учителем рекомендувати раціональні методи й прийоми вико­нання навчальних завдань).

• Домашні завдання мають бути чітко сплановані педагогом.

• Учнів слід ознайомити з особливостями вико­нання домашньої роботи—розв'язати в класі подібну задачу, аналогічну вправу (своєрідний інструктаж до навчальної праці вдома).

• По можливості забезпечувати диференційова­ний підхід до визначення змісту та обсягу домашніх завдань з урахуванням індивідуальних особливосте? школярів, їхніх запитів та інтересів.

• Використовувати завдання творчого характеру які приваблювали б учнів новизною й оригінальністю

• Не варто давати домашні завдання на вихідні й святкові дні.

 

 

 

Памятка для молодих учителів 

Методи й прийоми індивідуальної виховної роботи із школярами

 

- Намагайтеся запобігти виникненню в себе думки про безнадійну педагогічну занедбаність того чи іншого учня. Вірте, що «важкий» вихованець є потенційним носієм багатьох позитивних якостей

- Уникайте хворобливої реакції на перші негативі: прояви поведінки «важкого» вихованця. Такі діти нерідко на початковому етапі спілкування з новим учителем, а тим більше молодим, схильні «випробовувати» його.

- Добре ознайомтеся з умовами життя учня вдома, особливостями спілкування в гімназії, поза її межами з батьками. Та найголовніше вивчіть джерела, причини, що призвели до появи проблем у поведінці учи

-Виявіть позитивні якості вихованця, його інтереси, уподобання.

- Будь-що намагайтеся полюбити дитину за ці якості, за те, що вона — людина. Виявіть доброту, чуйність, порядність, доброзичливість, ще протистояти негативізму, з яким учневі доводити зустрічатися в житті. Це і буде застосування метод «вибуху», який може сприяти досягненню добрі виховних результатів за порівняно короткий строк. Спрямовуйте на таку діяльність батьків, учителі учнів класу.

- У процесі спілкування з вихованцем не засто­совуйте методи постійного контролю, гальмування, а використовуйте прийом «заміни», тобто включення учня з такі види діяльності, які б відповідали його інтересам, уподобанням (спорт, художня вишивка, моделювання, туризм і т. ін.).

- Помічайте найменші позитивні зрушення в поведінці й діях гімназиста, підкріплюйте їх своїм заохоченням, схваленням. Водночас не зосереджуйте увагу на негативних виявах. Пам'ятайте, що погані звички долати важко. Лише поступове розширення кола позитивних дій має витісняти негідні вчинки,

- Постійно включайте вихованців у спортивні команди, колективні справи класу, давайте посильні доручення, підкреслюйте їх значення для успіху всього колективу.

- Систематично працюйте з батьками, щоб спільно забезпечити єдність зусиль, позитивний педагогічний вплив на важковиховувану дитину.

- Намагайтеся частіше бувати з «важким» учнем один на один, разом обговорюйте питання, які викли­кають у нього посилений інтерес, розповідайте йому про цікавих людей.

-Під час канікул намагайтеся підтримувати контакт із вихованцем. Учень повинен відчувати, що вчителя цікавить його життя.