ОБДАРОВАНІСТЬ — індивідуальна потенціальна своєрідність задатків людини, завдяки яким вона може досягти значних успіхів у певній галузі діяльності.

ОБДАРОВАНА ДИТИНА - це дитина, що виокремлюється яскравими, очевидними, іноді видатними досягненнями або має внутрішні предумови для таких досягнень у тому чи іншому виді діяльності.


СФЕРИ ОБДАРОВАНОСТІ ДІТЕЙ

1. Інтелектуальна сфера

Обдарована дитина вирізняється гарною пам'яттю. мисленням, допитливістю, добре розв'язує різні задачі, зв'язно в икладає свої думки, може мати здібності до практичного застосування знань.

2. Сфера академічних досягнень

Це успіхи дитини з читання, математики, природознавства та інших навчальних предметів.

3. Творчість (креативність)Дитина дуже допитлива, виявляє незалежність і оригінальність мислення, висловлює оригінальні ідеї.

4. Спілкування

Добре пристосовується до нових ситуацій, легко спілкується з дорослими та дітьми, виявляє лідерство в іграх і заняттях з дітьми. Ініціативна, бере на себе відповідальність за свої дії.

5. Сфера художньої діяльності

Дитина виявляє великий інтерес до візуальної інформації, захоплюється художніми заняттями, її роботи вирізняються оригінальністю. Виявляє інтерес до музики, легко відтворює мелодію, із задоволенням співає, намагається створювати музику.

6. Рухова сфера

Тонка і точна моторика, чітка зорово-моторна координація, широкий діапазон рухів, добре володіє тілом, високий рівень розвитку основних рухових навичок.


Як заохочення обдарваних учнів, щороку оновлюється

Дошка пошани та стенд "Гордість школи"

    

 


СКЛАДОВІ ОБДАРОВАНОСТІ ДИТИНИ

Швидке набуття знань, навичок

Створення особистих стратегій і тактик

Інтуїція

Креативність

Наполегливість, цілеспрямованість, рішучість

Емоційна забарвленість

Прояв загального інтелекту

Схильність до постійних порівнянь, зіставлень

Швидкість у засвоєнні нової інформації

Допитливість, прагнення створити нове

Інтереси•Задатки, схильності, що проявляються у динаміці психічних процесів


ОЗНАКИ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ

З власної ініціативи вибирає складні завдання

Уміє оцінити процес, результат, наслідки

Самостійно переносить засвоєне в нові умови

Уміє створювати гіпотези

Має значний обсяг знань

Уміє помічати тонкі відмінності

Уміє інтегрувати й синтезувати інформацію

Уміє аналізувати ситуацію перед тим, як діяти

Має великий словниковий запас

Виявляє високу допитливість

Уміє вловлювати зміст досить складних ідей

Має розвинену інтуїцію

Установлює причинно-наслідкові зв'язки, виявляє приховані залежності

• Здатна до творчих перетворень наявних умов та умов задачі

• Уміє робити висновки

• Має критичне мислення


ТИПИ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ

1. Найкращий учень: усі його люблять, робить те, що йому кажуть і як; любить подобатися.

2. Бунтівник: сперечається, з ним важко спілкуватися, часто в нього виникає стан емоційно вольового напруження, коли щось загрожує досягненню його мети.

3. Підпільник: знає, що за обдарованість не платять, а навпаки вимагають, тому прагне не вистрибувати, а бути як усі.

4. Втікач: випадає з ліцейної системи, не може підлаштуватися до вимог ліцею, викладачів, майстрів виробничого навчання.

5. Двобічний: відстає або має вади фізичні; його розглядають як слабкого, не помічають обдарованості.

6. Цілеспрямований: незалежний, автономний, знає собі ціну, знає, чого хоче. Найкращий тип для розробки індивідуальної програми.

У кожного з цих типів свій стиль поведінки, свої потреби, своя система взаємин, свій емоційно-вольовий статус. Ось чому до кожного має бути індивідуальний підхід, як у школі, так і в сім'ї.


ОЗНАКИ ОБДАРОВАНОГО УЧНЯ:

• часто перескакують через послідовні етапи свого розвитку;

• мають чудову пам'ять, беруть участь у всіх заходах, змаганнях, усних турнірах, олімпіадах тощо;

• мають великий словниковий запас, вони із задоволенням читають словники, енциклопедії;• можуть займатися кількома справами відразу;

• дуже допитливі, активно досліджують навколишній світ;

• легко справляються з пізнавальною невизначеністю, із задоволенням сприймають складні довгострокові завдання;

• не можуть терпіти, коли їм нав'язують готову відповідь;

• можуть концентрувати свою увагу на одній справі;

• властиве надто розвинуте почуття справедливості;

• добре розвинуте почуття гумору;

• постійно намагаються вирішувати проблеми, які їм, поки що, ''не під силу'', й у вирішенні деяких з них домагаються успіху;

• для них характерні перебільшені страхи, оскільки вони здатні уявити собі безліч небезпечних наслідків подій;

• часто володіють екстрасенсорними здібностями;

• негативно оцінюють себе;

• інколи мають труднощі з тонкою координацією.


ПОКАЗНИКИ ТВОРЧОЇ ОБДАРОВАНОСТІ УЧНІВ

Учень як особистість:

1. Стійка, підвищена потреба в самоактуалізації, вияві себе, самоствердженні.

2. Наявність особистої думки.

3. Інтелектуальна незалежність, зневажливе ставлення до стереотипів, авторитетів. Потреба чинити опір шаблону, нав'язаному стилю діяльності.

4. Високе самоставлення, самооцінка, потреба мати свій ''Я - образ''.

5. Схильність до гри, почуття гумору, дотепність.

6. Оригінальність.

7. Імпульсивність, поривчастість.

8. Широта інтересів. Інтерес до філософських питань.

9. Повна відсутність поваги до проторених шляхів.

10. Прагнення самостійно подолати труднощі, які виникли.

11. Постійне прагнення поліпшувати якість своєї продукції, вимогливість до себе.

12. Завзяття й наполегливість думки. Термін невідступно думати про певний предмет.

13. Потреба в серйозній внутрішній роботі, створенні своєї індивідуальності, духовному зростанню.