Індивідуальне оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі

 Посібник "Індивідуальне оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі: навч. курс та наук.-метод. посіб." / Т.В.Сак. – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2011. – 168 с. – (Серія «Інклюзивна освіта»).

Завантажити файл (Індивідуальне оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потр.pdf)


Розвиток модельних центрів інклюзивної освіти для дітей з особливими потребами.

 Інформаційний збірник

Завантажити файл (1222246403_tacic_brochure_1.rar)


Інклюзивна освіта в Україні

 Сварник М . Інклюзивна освіта в Україні: попередній аналіз ситуації / Інклюзивна освіта. Збірник матеріалів проекту. – К.: 2013

Завантажити файл (Інклюзивна освіта в Україні.pdf)


Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання

Колупаєва А.А., Савчук Л.О. Науково-методичний посібник/ Серія «Інклюзивна освіта» - К.:2011

Завантажити файл (Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання.pdf)


Асистент учителя в інклюзивному класі
навчально-методичний посібник

Н. М. ДЯТЛЕНКО, Н. З. СОФІЙ, О. В. МАРТИНЧУК, Ю. М. НАЙДА